Počet položek: 0 0 CZK

Zpracování osobních údajů

GDPR

Vážení zákazníci,

v rámci zpracování Vašich objednávek na našem eshopu Vyžadujeme pouze nezbytně nutné osobní údaje potřebné ke zpracování Vaší objednávky. Tyto údaje slouří pouze k vystavení daňového dokladu nebo pro úspěšné doručení zásilky na Vaši adresu.

Jaká data požadujeme po zákaznících?

Jméno a Příjmení (slouží k vystavení daňového dokladu a doručení zásilky)

Adresa (slouží k vystavení daňového dokladu a doručení zásilky)

IČ a DIČ (slouží k identifikaci odběratele z duvodu vystavení daňového dokladu a pro Kontrolní hlášení)

Telefonní číslo a mail: slouží pro doručení potvrzení o zapsání objednávky do systému, přijetí a vyřízení objednávky, pro účely komunikace mezi doručovatelem zásilky a zákazníkem a pro marketingové účely nás, jako dodavatele zboží (dotazníky spokojenosti, sdělení novinek a akcí, zasílání slevových kuponů, atd. ...)

Jiné osobní údaje po zákaznících nepožadujeme!

Vaše údaje jako emailová adresa a telefonní číslo slouží dopracům k doručení potvrzení o doručování zásilky a k usnadnění kontaktu mezi Vámi a doručovatelem. 

Údaje nutné pro vystavení daňového dokladu zpracováváme a uchováváme z důvodu požadavků legislativy. Doba, po kterou archivujeme účetní doklady se řídí platnou legislativou.

Pro naše vlastní marketingové účely slouží Vaše registrace do eshopu, Vaše emailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje využíváme pouze pro naše účely a nepředáváme je jiným subjektům vyjma třetích osob a firem, které případně na základě smlouvy pro nás zpracovávájí a vyhodnocují marketingové a jiné reklamní kampaně. Tyto firmy a osoby mají k těmto údajům přístup pouze v době, kdy zpracovávájí konretníreklamní nebo marketingovou kampaň.

Sběr dat za účelem zpětného hodnocení ze strany zákazníků - Heureka Oveřeno zákazníky

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“